Seguinos:
ASOCIACIÓN EMPLEADOS DE COMERCIO - ROSARIO

Ordenanza Municipal Nº 9516