Seguinos:
ASOCIACIÓN EMPLEADOS DE COMERCIO - ROSARIO

X #DiplomaturaEnFormaciónSindicalX DFSX Diplomatura en Formación SindicalX Mercedes Marcó del PontX Sindicato Empleados de Comercio de Rosario